Wet betaalbare huur overleeft eerste horde in Tweede Kamer met dank aan PVV en NSC

Den Haag

Den Haag Foto: djedj / Pixabay

  • Het voorstel voor een huurplafond van demissionair minister Hugo de Jonge heeft ondanks weerstand van VVD en BBB steun gekregen in de Tweede Kamer, met PVV en NSC die hun twijfels opzij hebben gezet.
  • De behandeling van de wet, die huurverlaging voor circa 300.000 woningen beoogt, start eind deze maand zonder nieuwe kennissessies.
  • Terwijl particuliere beleggers en projectontwikkelaars bezorgd blijven over de financiële haalbaarheid van bouwprojecten, dringt de Kamer aan op een snelle behandeling van het wetsvoorstel.

Particuliere beleggers zagen hun hoop op een blokkade van het huurplafond wetsvoorstel van Hugo de Jonge vervliegen.

In de Tweede Kamer vond het een voorstel de wet van De Jonge snel te behandelen onverwacht genoeg steun, met uitzondering van VVD en BBB, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Dit betekent een belangrijke stap vooruit voor de Wet betaalbare huur, die als doel heeft de huren van ongeveer 300.000 woningen met gemiddeld €190 per maand te verlagen, met een streefdatum van 1 juli voor inwerkingtreding.

Tijdens een drukbezochte procedurevergadering, waar de politieke agenda rond Volkshuisvesting werd besproken, werd er voor behandeling van de recent opgestuurde wet gekozen. Tijdens een procedurevergadering kan een wetsvoorstel of beleidskwestie als controversieel worden bestempeld, wanneer het kabinet demissionair is.

Ondanks eerdere twijfels, besloten partijen zoals PVV en NSC de wet niet controversieel te verklaren, mede gedreven door de wens om huurders te beschermen.

Blijft gissen welke kant de Kamer nu op zal gaan

Een poging van BBB om het proces te vertragen voor een nieuw advies van de Raad van State werd niet ondersteund, mede doordat zo’n stap als politiek spel gezien kan worden.

Het verzoek van Habtamu de Hoop (GL-PvdA) om snel met de behandeling te beginnen, ontving daarentegen brede steun, waarmee de weg vrijgemaakt is voor een snelle voortgang van het wetsvoorstel.

Dat de wet nu behandeld gaat worden betekent overigens niet dat de Kamer voor de wet zal stemmen, wel lijkt de weerstand bij sommige rechtse partijen als PVV en NSC een stuk minder vorm te krijgen dan gedacht.