Wet vaste huurcontracten definitief van kracht per 1 juli 2024

Man met kat

Man met kat Foto: CNS

  • Vanaf 1 juli 2024 zijn vaste huurcontracten de norm in Nederland.
  • Er zijn enkele uitzonderingen, zoals voor studenten en urgent woningzoekenden.
  • Lopende tijdelijke huurcontracten blijven geldig tot de afgesproken einddatum.

Het leek al een zekerheidje, maar is met de publicatie door het ministerie nu definitief: de Wet vaste huurcontracten treedt op 1 juli 2024 in werking. Deze wet maakt vaste huurcontracten de standaard in Nederland, met als doel huurders meer zekerheid te bieden over hun woonsituatie.

Volgens het ministerie worden tijdelijke huurcontracten vanaf deze datum beperkt, met enkele specifieke uitzonderingen.

Tot 1 juli 2024 is het nog mogelijk om tijdelijke huurcontracten af te sluiten. Deze contracten eindigen automatisch na de vooraf afgesproken periode. Na afloop van een dergelijk contract zijn er twee opties: de huurder verhuist of de verhuurder biedt een nieuw huurcontract aan, dit keer voor onbepaalde tijd.

Vaste huurcontracten als norm

Vanaf 1 juli 2024 mogen alleen nog maar vaste huurcontracten worden afgesloten. Dit betekent dat alle nieuwe huurcontracten vanaf dat moment voor onbepaalde tijd zullen zijn.

Lopende tijdelijke huurcontracten die vóór 1 juli 2024 zijn afgesloten, blijven geldig tot de afgesproken einddatum. Indien deze contracten verlengd worden, zal dit altijd voor onbepaalde tijd zijn.

Hoewel vaste huurcontracten de norm worden, zijn er enkele uitzonderingen opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het besluit hierover moet overigens nog wel definitief bekrachtigd worden, zo schrijft ook huurrecht advocaat Laurens Vrakking.

Dat besluit wordt naar verwachting medio deze maand gepubliceerd.

Specifieke groepen huurders, zoals studenten en urgent woningzoekenden, kunnen nog steeds een huurcontract voor bepaalde tijd krijgen. Voor deze groepen geldt een maximale huurperiode van twee jaar. Daarnaast blijven enkele bestaande situaties, zoals huren onder de Leegstandswet, mogelijk na de invoering van de Wet vaste huurcontracten.