Wet vaste huurcontracten treedt in werking op 1 juli 2024

Een koopkrachtig stel

Een koopkrachtig stel Foto: CNS

  • De Wet Vaste Huurcontracten is op 14 november 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer en gepubliceerd op 1 december 2023.
  • De wet gaat in werking op 1 juli 2024 en biedt huurders vanaf de aanvang van de huurovereenkomst huurbescherming.
  • Er zijn specifieke uitzonderingen voor tijdelijke huurovereenkomsten voor bepaalde groepen huurders.

De Wet Vaste Huurcontracten, die op 14 november 2023 werd aanvaard door de Eerste Kamer en op 1 december 2023 werd gepubliceerd, treedt in werking op 1 juli 2024.

Deze wet stelt dat huurders van zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimtes vanaf het begin van hun huurovereenkomst huurbescherming genieten. Dit betekent dat verhuurders een wettelijke opzeggingsgrond nodig hebben om een huurovereenkomst rechtsgeldig te beëindigen, zo merken de huurrecht advocaten van Hielkema & Co op in hun analyse van de wetgeving.

Uitzonderingen op de wet

Er zijn enkele belangrijke uitzonderingen op deze norm, vastgelegd in het “Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst”.

Deze uitzonderingen – waar we al eerder over schreven – maken het mogelijk om met bepaalde categorieën van personen tijdelijke huurovereenkomsten van maximaal twee jaar aan te gaan. Deze overeenkomsten eindigen automatisch op de overeengekomen einddatum, mits de verhuurder de huurder tussen drie maanden en een maand voor die einddatum informeert.

Het besluit hierover moet nog definitief worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, dus de tekst over deze uitzonderingen is nog niet definitief.

Overgangsrecht en toepasselijkheid

De wet is van toepassing op huurovereenkomsten die worden gesloten op of na de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2024. Voor huurovereenkomsten die voor deze datum zijn gesloten, geldt de nieuwe wet niet. Het overgangsrecht is duidelijk: alleen de sluitingsdatum van de huurovereenkomst is bepalend, niet de datum waarop de huurovereenkomst ingaat.

Hoewel de verhuurmarkt had gehoopt dat arbeidsmigranten ook in de lijst van uitzonderingen zouden worden opgenomen, heeft de wetgever deze groep niet toegevoegd.

Dit heeft geleid tot gemengde reacties vanuit de markt, aangezien veel verhuurders pleitten voor meer flexibiliteit in het verhuren aan arbeidsmigranten.