Wetsvoorstel zal verjaringstermijn voor huurverhogingen drastisch inkorten

Appartementen

Appartementen Foto: CNS

  • Minister Hugo de Jonge diende op 4 maart 2024 een wetsvoorstel in dat de verjaringstermijn voor het doorvoeren van huurverhogingen verkort van vijf naar één jaar, een aanzienlijke wijziging voor verhuurders in de vrije sector.
  • Het wetsvoorstel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, waaronder de verlenging van de maximering op jaarlijkse huurprijsverhogingen en eenmalige verhogingen na woningverbetering, voor een periode van drie jaar.
  • De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken bespreekt de procedure op 9 april 2024, na goedkeuring door de Tweede Kamer.

Minister Hugo de Jonge heeft het wetsvoorstel “Verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen” bij de Tweede Kamer ingediend.

Dit voorstel kan de spelregels rondom huurverhogingen aanzienlijk gaan veranderen. Het richt zich voornamelijk op het aanpakken van de verjaringstermijn voor het doorvoeren van huurverhogingen in de vrije sector.

Het wetsvoorstel beoogt concreet de jaarlijkse huurprijsverhoging in de vrije sector voor drie jaar te maximeren en de verjaringstermijn voor het opeisen van een huurverhoging te verkorten van vijf naar één jaar.

Nieuwe uitdagingen voor huurverhogingen door verhuurders

Tot op heden was het voor verhuurders mogelijk om tot vijf jaar na dato huurverhogingen met terugwerkende kracht door te voeren, mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, zo zien ook huurrechtadvocaten Hielkema & Co.

Met de voorgestelde wijziging wordt deze termijn drastisch ingekort naar slechts één jaar. Dit betekent dat verhuurders die vergeten de huurder te informeren over huurverhogingen, snel moeten handelen om niet hun recht op verhoging te verliezen.

De verandering brengt een extra laag complexiteit met zich mee voor verhuurders.

Veel van hen zijn zich overigens wellicht niet eens bewust van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht huurverhogingen door te voeren.

Met de nieuwe regeling wordt het cruciaal voor verhuurders om alert te blijven en hun administratie nauwkeurig bij te houden.

Breder kader: maximering huurprijsverhogingen

Naast de verkorting van de verjaringstermijn, omvat het wetsvoorstel de verlenging van de huidige maximering op huurprijsverhogingen. Deze maatregel, initieel geïntroduceerd om de huurstijgingen binnen de perken te houden, zal ook de komende drie jaar van kracht blijven. Dit geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor ligplaatsen voor woonboten, waarbij een eerder gemaakte fout wordt hersteld.

Vooruitblik

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken zal het wetsvoorstel op 9 april 2024 bespreken, na goedkeuring door de Tweede Kamer. De voorgestelde veranderingen hebben de potentie om zowel het landschap voor verhuurders als huurders aanzienlijk te beïnvloeden, met een nadruk op transparantie en tijdigheid in communicatie over huurverhogingen.

De introductie van dit wetsvoorstel benadrukt het belang van bewustzijn en voorbereiding voor verhuurders in de vrije sector. Het benadrukt ook de inzet van de overheid om de huurmarkt toegankelijker en eerlijker te maken. Verhuurders doen er goed aan om zich grondig voor te bereiden op deze veranderingen om onnodige verassingen te voorkomen.