Woningbeleggers haken nog niet af, althans volgens minister De Jonge

Mensen met een biertje

Mensen met een biertje Foto: Elevate / Unsplash

  • Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) stelt dat strengere huurregels niet hebben geleid tot een massale verkoop van huurwoningen door beleggers.
  • In 2023 was er juist een daling in het totaal aantal verkopen door beleggers, zo blijkt ook uit gegevens van het Kadaster.
  • Er heerst bezorgdheid in de vastgoedbranche dat beleggers door gereguleerde huurprijzen en dalend rendement huizen zullen verkopen, wat de huurmarkt kan beïnvloeden.

Ondanks de strengere huurregels en de vrees in de vastgoedbranche voor een afname van huurwoningen door beleggers, is er nog geen significante verkoopgolf van huurwoningen door beleggers. Dat meldt minister Hugo de Jonge in antwoorden op Kamervragen, zo schrijft Business Insider.

Uit Kadastergegevens blijkt ook dat vorig jaar het aantal verkopen door beleggers daalt in vergelijking met het voorgaande jaar.

De Jonge krijgt steeds meer kritiek op zijn voorgenomen huurregelering, dus cijfers die hem sterken in zijn overtuiging dat het ministerie op de juiste weg is komen hem niet slecht uit.

De huurprijzen in de vrije sector stijgen door, terwijl het rendement voor particuliere vastgoedbeleggers onder druk staat.

Hugo de Jonge probeert bezorgdheid in huursector te bezweren

De bezorgdheid in de sector over het afhaken van verhuurders is geworteld in de het besef dat gereguleerde huurprijzen en een dalend rendement investeringen in huurwoningen minder aantrekkelijk maken.

Hierdoor zou het aanbod aan huurwoningen kunnen afnemen als beleggers besluiten te verkopen. Echter, volgens minister De Jonge is dit scenario tot nu toe niet waargenomen. Deze situatie vraagt om een zorgvuldige balans tussen regelgeving die huurders beschermt en het behoud van een aantrekkelijke huurmarkt voor investeerders, om te voorkomen dat het aanbod aan huurwoningen afneemt.

Jasper de Groot, directeur van Pararius, benadrukte eerder al dat een verschuiving van huur- naar koopwoningen leidt tot een krimp van het toch al beperkte huuraanbod in de vrije sector. Brancheorganisatie IVBN benadrukte dat het door prijsregulering minder aantrekkelijk wordt om nieuwe huurwoningen te bouwen. “Er is een tekort aan (huur)woningen, dat los je niet op met regulering van de huurprijzen, maar met woningbouw.”

Beleggers lijken nu nog vooral afwachtend te zijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken wel in een memo.

Het is van cruciaal belang om de huurmarkt aantrekkelijk te houden voor zowel huurders als beleggers. Evenwichtige regelgeving kan ervoor zorgen dat beleggers blijven investeren in huurwoningen, wat cruciaal is voor het behoud van een gezonde huurmarkt.