Woningen in 2024: prijzen stijgen door lagere rente, hogere lonen en krapte op de markt

Cable car Foto: Celina / Unsplash

  1. Volgens economen van ING zullen de prijzen van koopwoningen in 2024 stijgen met 5% tot 8%, gedreven door een lagere rente, hogere lonen, en een aanhoudend tekort aan aanbod.
  2. De hypotheekrente is significant gedaald, waardoor de leencapaciteit is toegenomen en meer huizen financieel bereikbaar zijn geworden voor huishoudens met twee modale inkomens.
  3. Ondanks de prijsstijgingen blijven jongeren kopen, mede door fiscale wijzigingen en het verruimen van leennormen, alhoewel de afschaffing van de schenkingsvrijstelling de vraag kan temperen.

Prijzen van koopwoningen zullen naar verwachting stijgen met percentages tussen de 5% en 8% in 2024. Dit is de prognose van economen van ING, waarover het Financieele Dagblad bericht.

De economen van de bank zien een combinatie van factoren – waaronder een verwachte lagere rente, hogere lonen, en een voortdurend tekort aan aanbod – als drijvende krachten achter deze ontwikkeling. Er staat ons dus een roerig vastgoedjaar te wachten.

Rente en loonstijgingen

Het rapport van ING Research benadrukt dat na een jaar van prijsdalingen, de huizenprijzen sinds juni 2023 weer zijn gaan stijgen, vooral gedurende het laatste kwartaal.

Deze trend lijkt voort te zetten, mede door de forse loonstijgingen in het laatste kwartaal van 2023, waardoor de betaalbaarheid van huizen is vergroot. Ook eerdere analyses van de vastgoedmarkt wezen er op dat loonsverhogingen de prijzen in 2024 zouden opstuwen.

Daarnaast speelt de daling van de hypotheekrente een cruciale rol in deze ontwikkeling. De rentetarieven zijn sinds het najaar van 2023 aanzienlijk gedaald, waardoor de leencapaciteit van huishoudens is vergroot.

Ook de verhoging van de NHG-grens en de startersvrijstelling hebben de positie van starters en alleenstaanden op de woningmarkt verbeterd.

Hoewel ook andere financiële instellingen zoals Rabobank en ABN Amro stijgingen van de huizenprijzen voorspellen, gaat ING in zijn ramingen uit van grotere prijsstijgingen. Deze visie van ING staat in contrast met de verwachtingen van Rabobank en ABN Amro, die respectievelijk prijsstijgingen van 4,5% en 4% voor dit jaar voorspellen.