Woningmarkt Nederland blijft in opwaartse trend – aantal bezichtigingen per woning neemt weer toe

Vrouw bij een flat

Vrouw bij een flat Foto: CNS

  • Het aantal bezichtigingen per kooowoning gestegen van 9,5 naar 10,8 in Q2 2024.
  • Ook de verkooptijd van woningen is aanzienlijk verkort en overbieden wordt steeds vaker de norm.
  • Goed nieuws voor vastgoedinvesteerders die nu willen uitponden, zou je kunnen zeggen.

De Nederlandse woningmarkt laat niet alleen sterke prijsstijgingen zien, makelaars zijn ook een duidelijke opleving van het aantal bezichtigingen per woning.

Waar in het eerste kwartaal nog 9,5 bezichtigingen per woning werden geregistreerd, steeg dit aantal in het tweede kwartaal naar 10,8. Deze gegevens zijn afkomstig uit interne cijfers van Makelaarsland, waar InFinance over schrijft. De cijfers geven aan dat de woningmarkt nog krapper is geworden.

Volgens Ivor Brevé, directeur van Makelaarsland, is de woningmarkt verre van afgekoeld. “Voor verkopers van woningen is het een fijn gegeven dat er enorm veel bezichtigingen worden gepland, maar voor de woningzoekers blijft het een zware concurrentiestrijd,” aldus Brevé.

Overbieden weer steeds vaker noodzakelijk

De toenemende druk op de woningmarkt zorgt ervoor dat woningzoekers steeds vaker boven de vraagprijs moeten bieden.

Sinds begin 2023 is het aantal biedingen boven de vraagprijs niet zo hoog geweest als in de afgelopen maand. In juni werd 77% van de biedingen op of boven de vraagprijs uitgebracht, terwijl 23% van de biedingen onder de vraagprijs lag.

Dit staat in schril contrast met begin vorig jaar, toen slechts 25% van de biedingen op of boven de vraagprijs werd gedaan.

Het beperkte aanbod aan beschikbare woningen in combinatie met de enorme populariteit maakt de zoektocht naar een woning in de grote steden nog moeilijker dan elders in het land. “Het is anno 2024 bijzonder lastig om een huis te bemachtigen in deze populaire steden. Soms zijn op dezelfde dag dat een woning op Funda komt de bezichtigingsopties al vergeven,” aldus Brevé.

Korte verkooptijden

Ook de verkooptijd van woningen is de afgelopen maanden aanzienlijk verkort. Waar in januari 2024 de tijd waarbinnen een woning werd verkocht nog op 75 dagen lag, duurde het in juni slechts 43 dagen vanaf het moment van publicatie tot aan ondertekening met de kopers.

Sinds eind 2022 is de doorlooptijd niet meer zo kort geweest als in de afgelopen drie maanden.

Goed nieuws voor vastgoedinvesteerders die nu willen uitponden en huizenkopers nemen natuurlijk ook graag deze vrijgekomen woningen over. Voor de woonmarkt als geheel is het uitzicht vooralsnog minder rooskleurig; minder woningen in de vrije huursector.