Woninguitponding in grote steden: een stil drama

Jong stel in appartement

Jong stel in appartement Foto: CNS

  • Minister Hugo de Jonge presenteerde eerder al eens verouderde cijfers over de uitponding van huurwoningen.
  • Recente data toont een significante toename in verkoop van huurwoningen in grote steden.
  • Als het huidige beleid niet wijzigt, dreigt de middenhuurmarkt uit te hollen.

Afgelopen vrijdag werden de vragen van de fracties in Eerste Kamer der Staten-Generaal over de nieuwe huurwet beantwoord door Hugo de Jonge.

De antwoorden boden weinig nieuws en waren een herhaling van zetten en analyses die we al eerder hebben gehoord.

Opvallend was echter het gebrek aan aandacht voor de uitponding van (midden)huurwoningen, zo merkt vastgoedondernemer Niek Verra op LinkedInop LinkedIn op.

Voor professionals in de vastgoedsector is het duidelijk zichtbaar: op platforms staan steeds meer woningen te koop met een ‘niet zelf bewoond clausule’, een indicatie van voormalige huurwoningen die nu op de markt komen.

Gebrekkige informatievoorziening

In zijn beantwoording gebruikte de minister cijfers van het Kadaster uit 2022 en 2023, waaruit zou blijken dat de uitponding meeviel. Echter, deze data is al verouderd, een ernstige omissie.

In de eerste twee maanden van 2024 zijn al 3200 woningen verkocht. Het is te verwachten, zo denkt Verra, dat dit aantal in het tweede en derde kwartaal nog veel hoger zal zijn, vooral in de grote steden, waar de druk op de huurwoningmarkt al enorm is.

Verra roept de Eerste Kamer dan ook op nog eens goed over de wet na te denken en echt de meest recente gegevens te gebruiken.

Als verhuurders hun rendement zien dalen, verkopen zij hun woningen zodra deze leegkomen, ziet Verra. Dit gebeurt niet in één keer, maar over een periode van 2-3 jaar. Zonder ingrijpen zal de middenhuurmarkt in de grote steden (G4) volledig uitgehold worden, met enkel sociale huur en dure huurwoningen vanaf €1800 als overblijvende opties.

Gemeenten en beleidsmakers moeten zich bewust zijn van deze dreiging. De recente cijfers tonen aan dat de uitponding van huurwoningen een groeiend probleem is.

De leden van de Eerste Kamer worden opgeroepen om de minister te vragen naar de meest actuele cijfers en de bevindingen van het Kadaster serieus te nemen. Alleen met een juiste en actuele informatievoorziening kan effectief beleid worden ontwikkeld om de middenhuurmarkt te beschermen en betaalbare huurwoningen te behouden.