Woningzoekenden schieten niets op met wet betaalbare huur – beleggers zullen woningen weer verkopen

Arnhem

Arnhem Foto: Martijn Baudoin / Unsplash

  • De Wet Betaalbare Huur beoogt de huurprijzen te beperken, maar leidt tot onbedoelde gevolgen zoals een verminderd aanbod van huurwoningen.
  • Door de wet stijgen de huren in de vrije sector minder snel, maar dit kan investeerders ontmoedigen om te investeren in nieuwe huurwoningen.
  • De wet treft ook woningcorporaties, die minder inkomsten genereren, wat leidt tot minder investeringen in onderhoud en nieuwbouw.

De wet betaalbare huur krijgt volop kritiek. Als het doel van het kabinet is vastgoedbeleggers van de markt te weren is dat in in ieder geval wél gelukt, maar daar staat geen voordeel voor de woningzoekende tegenover.

Al met al is het weren van particuliere vastgoedbeleggers een slechte insteek, die de woningmarkt geen goed doet. Dat zien we ook in Utrecht waar dit expliciet de insteek van de gemeente is.

Kritische bespiegeling op de wet betaalbare huur

De Wet Betaalbare Huur, gericht op het betaalbaar houden van huren, heeft geleid tot een complexe situatie op de Nederlandse huurmarkt. Ondanks de goede intenties heeft de wet een aantal onbedoelde negatieve gevolgen, zo schrijft het Instituut voor Publieke Economie ook.

Ten eerste, door de beperkingen die de wet oplegt, stijgen de huren in de vrije sector minder snel. Dit lijkt gunstig voor huurders, maar het kan investeerders ontmoedigen om te investeren in nieuwe huurwoningen. Een afname van het investeringen kan leiden tot een verminderd aanbod van huurwoningen, wat de huurmarkt verder onder druk zet.

Bovendien heeft de wet ook gevolgen voor woningcorporaties. Deze organisaties, die vaak afhankelijk zijn van huurinkomsten voor hun bedrijfsvoering, zien door de wet hun inkomsten dalen. Dit heeft directe gevolgen voor hun vermogen om te investeren in onderhoud en nieuwbouw, wat cruciaal is voor het op peil houden van de kwaliteit en kwantiteit van sociale huurwoningen.

De Wet Betaalbare Huur illustreert hoe goedbedoelde regelgeving kan leiden tot onvoorziene uitdagingen en dilemma’s, stelt het instituut in een opiniebijdrage in de Volkskrant die breed werd opgepakt. Het benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige afweging van alle gevolgen bij het vormgeven van beleid, vooral op een complexe en dynamische markt als de huurmarkt.