‘Woningzoekenden zijn niet geholpen met regels waardoor bouwen lastiger wordt’, stelt oud-Kamerlid Fahid Minhas

De bouw

De bouw Foto: jarmoluk / Pixabay

  1. Fahid Minhas is onlangs begonnen als directeur bij NEPROM, de belangenbehartiger van project- en gebiedsontwikkelaars, na zijn politieke carrière bij de VVD.
  2. Onder zijn leiding wil NEPROM de bouw van nieuwe woningen versnellen door te pleiten voor minder regelgeving die de ontwikkeling en bouw belemmert.
  3. Minhas benadrukt de noodzaak van dialoog met overheden en politici om het woningtekort aan te pakken en pleit voor een grotere rol van de markt in de woningsector.

Fahid Minhas, voorheen actief in de politiek als lid van de VVD in de Tweede Kamer, heeft een nieuwe uitdaging aangenomen als directeur bij NEPROM, de organisatie die de belangen van project- en gebiedsontwikkelaars vertegenwoordigt.

NEPROM staat voor een belangrijke taak om de woningnood in Nederland aan te pakken. Met een ambitieuze doelstelling van de politiek om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen, blijkt de realiteit weerbarstig; in 2023 werden slechts 55.000 bouwvergunningen verleend.

Minhas ziet het als zijn missie om deze discrepantie aan te pakken door de gaspedaal in te drukken op de ontwikkeling en bouw van nieuwe woningen, zo blijkt uit een interview met het oud-Kamerlid bij VGVisie.

Minhas bekritiseert specifiek de Wet Betaalbare Huur van demissionair minister De Jonge, die volgens hem investeerders ontmoedigt om in huurwoningen te stappen. Door te pleiten voor “minder overheid en meer markt”, hoopt Minhas een omgeving te creëren waarin de woningmarkt kan floreren, ondanks uitdagingen zoals stijgende rente, inflatie, en hogere bouw- en personeelskosten.

Minhas is kritisch over de politieke neiging om te veel te reageren op de sentimenten van de samenleving, wat volgens hem vaak resulteert in onnodige regels en restricties. Zijn oproep aan politici is dan ook om de dialoog aan te gaan met de sector in plaats van het gevecht, om zo de bouw van nieuwe woningen te faciliteren.

“Woningzoekenden zijn niet geholpen met regels waardoor bouwen lastiger wordt”, vindt hij.

De komende periode wil Minhas zich inzetten om de gesprekken met overheden en politici aan te gaan, met als doel de weg vrij te maken voor meer woningbouw. Zijn achtergrond in de politiek en liefde voor projectontwikkeling maken hem tot een krachtige pleitbezorger voor de belangen van project- en gebiedsontwikkelaars, met de hoop op een doorbraak in de huidige woningnood.