Zo ziet de stapeling van maatregelen op de Nederlandse huurmarkt er uit

Een man

Een man Foto: aathif_aarifeen / Pixabay

  • Vastgoedbeleggers worden geconfronteerd met een complexe stapeling van nieuwe wetten die ingrijpende gevolgen hebben voor de huurmarkt in Nederland.
  • De recent aangenomen ‘Wet betaalbare huur’ en andere regelgeving streven naar strengere controle en meer betaalbaarheid in de huursector.
  • Terwijl de markt zich aanpast aan de nieuwe regels, blijven onzekerheden bestaan over de effecten van deze wetten op zowel de huurmarkt als het investeringsklimaat.

Een significante hindernis voor vastgoedbeleggers op dit moment is de stapeling van maatregelen die de Nederlandse huurmarkt grondig hervormen.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting speelt een centrale rol in wat beschouwd wordt als een ‘zeer ingrijpende koerswijziging’ in het woningmarktbeleid. Met een reeks van wetten en belastingmaatregelen zet het huidige kabinet stevig in op regulering van de huursector en beperking van wat zij zien als marktexcessen.

Nieuwe realiteit voor vastgoedbeleggers

De ‘Wet betaalbare huur’, die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen, vormt het sluitstuk van een omvangrijke reeks aan maatregelen.

Deze wet heeft als doel de huren van 300.000 woningen te verlagen, met een gemiddelde daling van €190 per maand, en introduceert een maximale huurprijs van €1123 voor tienduizenden woningen.

Deze ingrijpende wijzigingen volgen op eerdere acties zoals het verhogen van het veronderstelde rendement voor beleggers en het substantieel verhogen van de overdrachtsbelasting voor beleggingspanden.

Fiscale Versoberingen en Overige Maatregelen

Naast de directe huurreguleringen zijn er significante fiscale aanpassingen doorgevoerd. Het Financieele Dagblad zet, wat zij een ‘historische trendbreuk’ noemen even op een rijtje.

De verhoging van de belastingdruk, door onder meer de versobering van de leegwaarderatio en de stijging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 10,4%, legt extra lasten op de schouders van vastgoedbeleggers.

De ‘Wet goed verhuurderschap’ en de ‘Wet vaste huurcontracten’ voegen nog meer regulering toe, met strenge eisen aan verhuurders over servicekosten, huurprijzen en de vorm van huurcontracten. Daarnaast is de ‘Wet Nijboer’ onlangs verlengd, die beperkt huurprijsstijgingen in de vrije sector. Vervolgens moet de ‘Wet regie op de volkshuisvesting’ er nog aan komen…

Maatschappelijke en politieke steun

De maatschappelijke en politieke steun voor deze hervormingen werd mede aangewakkerd door de publieke opinie, zoals blijkt uit de reacties op mediaberichtgeving over particuliere beleggers.

Deze sentimenten hebben de weg geëffend voor de overheid om krachtige maatregelen door te voeren.

Minister Hugo de Jonge heeft in ieder geval ook goed door dat hij nu de wind uiteindelijk toch meeheeft voor zijn veranderingen.