Zuid-Holland wil meer betaalbare huizen of anders niet bouwen – maar gaat nieuwbouw dan nog wel door?

Bouwen

Bouwen Foto: Markus Spiske / Unsplash

  • Zuid-Holland’s nieuwe beleid om bouwplannen met te veel dure huizen af te keuren, roept zorgen op over onduidelijkheid en risico’s voor voldoende woningbouw.
  • Er is al een achterstand in het aantal nieuwbouwwoningen in Nederland, en dit beleid kan verdere bouwprojecten compliceren.
  • Deskundigen en betrokkenen uiten bezorgdheid over de praktische uitvoering van het beleid en de impact op de woningmarkt.

De provincie Zuid-Holland staat op het punt een nieuwe koers in te slaan met betrekking tot woningbouw, door strengere eisen te stellen aan bouwprojecten met een overwicht aan ‘dure’ woningen. Dat schrijven NOS en AD.

Hoewel dit beleid gericht is op het stimuleren van meer betaalbare woningen, groeit de bezorgdheid over de mogelijke negatieve gevolgen. Er heerst onduidelijkheid over de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregelen en de risico’s die ze kunnen opleveren voor de algehele woningbouw in Nederland, die momenteel al kampt met een achterstand.

De ambitie om de bouw van betaalbare woningen te bevorderen is allicht prijzenswaardig, gezien de hoge vraag en de noodzaak om vooral starters en mensen met een middeninkomen te ondersteunen. Echter, de nieuwe aanpak van Zuid-Holland brengt onzekerheden met zich mee.

Projectontwikkelaars en investeerders uiten hun zorgen over de haalbaarheid en de mogelijke vertragingen die dit beleid kan veroorzaken. De angst bestaat dat de strenge eisen de realisatie van nieuwe projecten kunnen hinderen, wat leidt tot verdere vertragingen in een al achterlopende woningmarkt.

Experts benadrukken dat de woningbouw in Nederland al te maken heeft met diverse uitdagingen, waaronder strenge regelgeving, lange goedkeuringsprocessen en een tekort aan bouwmaterialen en -personeel, zo schrijft NU. De toevoeging van nieuwe, stringente eisen in Zuid-Holland kan de situatie verergeren door het bouwproces nog ingewikkelder te maken. Dit kan ertoe leiden dat het aantal nieuw gebouwde woningen verder achterblijft bij de vraag.

Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over hoe de provincie de balans tussen betaalbare en dure woningen precies zal beoordelen en handhaven. Deze onzekerheid kan resulteren in aarzeling bij projectontwikkelaars om nieuwe projecten op te starten, uit angst dat hun plannen niet worden goedgekeurd.

Zelfs woonminister Hugo de Jonge is kritisch.

Het is van cruciaal belang dat de provincie Zuid-Holland duidelijke richtlijnen en criteria opstelt voor deze nieuwe eisen. Dit zal helpen om enige onzekerheid weg te nemen en de weg vrij te maken voor de voortzetting van essentiële woningbouwprojecten. Alleen door een evenwichtige aanpak kan de provincie zorgen voor de bouw van voldoende betaalbare woningen, zonder de algehele woningbouw in gevaar te brengen.